Tel. +387 33 564 300 / Ul. Azize Šaćirbegović 1, 71000 Sarajevo / E-mail: info@batbosnia.com